Enighet på tvers av fylkene om å prioritere riksveg 4 i Nittedal

Pendlere på Hadeland bruker 132 årsverk på å komme seg til og fra Oslo. En av de store flaskehalsene er i Nittedal. Nå gir fylkespolitiker Kari-Anne Jønnes (H) fra Gran uttrykk for at hun håper Nye veier får oppdraget med å bygge ut ny riksveg 4.