Stenging av Amundrudkrysset skal utredes

Stenging av Amundkrysset er et av punktene som skal utredes når det nå skal lages reguleringsplan for riksveg 4-strekningen over Lygna, fra Almenningsdelet til Lygnebakken.

DEL

Planutvalget i Gran kommune vedtok nylig planprogrammet for strekningen.

I planprogrammet beskrives det hvordan planarbeidet for ny riksveg 4 over Lygna er tenkt gjennomført og hvilke temaer som skal utredes i arbeidet med reguleringsplanen.

– Det er ventet at forslag til reguleringsplan for strekningen sendes til politisk sluttbehandling før sommeren 2019, opplyses det i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Dette skal utredes

Med bakgrunn i planprogrammet er det bestemt at følgende temaer skal utredes:

  • Naturmangfold.
  • Friluftsliv og nærmiljø.
  • Forurensning.
  • Vannmiljø.
  • Jordressurser.
  • Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.
  • Kryssutforming i nytt kryss mellom riksveg 4, fylkesveg 180 Hurdalsvegen, atkomst til Lygnasæter og avkjøring til Lygna skisenter.
  • Stenging av Amundrudkrysset.

Nye riksveg 4 til Lygna kommer på politikernes bord 

Dette skal bygges

Strekningen skal bygges med en bredde på 8,5 meter, men Statens vegvesen ønsker å regulere et bredere område med tanke på eventuelle framtidige behov for en utvidelse av vegen til en bredde på 12,5 meter. 

Mellom Hurdalsvegen og Lygnebakken skal eksisterende veg utvides til 8,5 meter. Også på denne strekningen vil en regulere et bredere område med tanke på en eventuell framtidig utvidelse til en bredde på 12,5 meter.

Et nytt kryss ved Lygnaseter skal på plass. Dette skal ivareta kryss med fv. 180, Lygnaseter næringsområde og fritidsbebyggelsen i området samt atkomst til Lygna skisenter.

Det skal også etablere sammenhengende lokalveg fra området ved dagens avslutning av gammel riksveg 4 ved Almenningsdelet til nytt kryss ved Lygnaseter.

LES OGSÅ: I flere måneder skal det sprenges – da stenges riksveg 4

Vegvesenet innløser flere hus etter nye støy-beregninger 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags