Vegvesenet vant i strid om riksveg 4-utbygging

Strid om betalingen etter utbyggingen av riksveg 4 mellom Amundrudkrysset og allmenningsdelet endte i to rettsrunder mellom Statens vegvesen og Magne Sveen AS.