Ferske tall om riksveg 4-utbygging: – Kortere veg til Oslo og større trafikkøkning

– En helhetlig utbygging av riksveg 4 til Oslo vil «stjele» mye av trafikken på E6 og bli en langt viktigere veg enn før antatt. Det blir kortere inn til Oslo.