Krever drikkevann-utredning før oppdrett av 60 tonn røye ved Randsfjorden tillates

Et initiativ til landbasert røyeproduksjon ved Lysentangen ved Randsfjorden ble godt mottatt i kommunestyret torsdag, men politikerne er bekymret for eventuelle virkninger for drikkevannskilder i nærheten, både i privat og offentlig regi.