Eldrerådet vil videreføre sykehjemsprosjektet på Sagatangen - torsdag sier kommunestyret sitt

Det nye eldrerådet i Gran har hatt sitt første møte. Der vedtok de enstemmig å gi sin tilslutning til at sykehjemsprosjektet på Sagatangen videreføres. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne mener det samme.