Rådmannen anbefaler 18 ekstra omsorgsplasser på Sagatangen

Rådmannen anbefaler å investere mer på Sagatangen for å få bygd flere omsorgsboliger. Torsdag skal nytt formannskap si ja eller nei.