Sagatangen: Her er den første tegningen av nytt helse- og omsorgsbygg

Denne skissen viser hvordan planlagt sykehjem og omsorgsboliger kan bli seende ut. Nå jobbes det mot politisk behandling i kommunestyret 14. november.