Gjøvik-politikere foreslår 20 millioner kroner til riksveg 4-plan: – Vi ønsker å være klare

– Vi må stå klare den dagen et vedtak om ny riksveg 4 blir fattet.