Her vil St1 sette opp skilt om at bensinstasjonen er like ved

Bilister som ikke kjenner til Gran vet ikke at det finnes en bensinstasjon der når de kjører forbi på riksveg 4 og gjennom Granstunnelen.