Viken faller ikke i smak hos alle

Skiltet i Sørumsdalen på Grymyr, som markerer at man nærmer seg Jevnaker og det nye Viken fylke, er ramponert. Noen er tydeligvis misfornøyd med Jevnakers plassering når de ferdes langs Fjordlinna.