Gå til sidens hovedinnhold

Økning i antall barkebiller

Artikkelen er over 3 år gammel

Det er registrert en økning i antall barkebiller i Oppland i 2017. Gran og Lunner er over snittet i Oppland.

Fylkesmannen koordinerer den årlige barkbilleovervåkningen som har foregått siden 70-tallet, og registrerte at barkbillebestanden økte i deler av Oppland etter en varm vår i 2017. 

Antall barkebiller blir registrert i feller og tallene viser gjennomsnitt biller per felle. For Jevnaker er det registrert 4.746 biller i snitt, i Lunner 7.923 og i Gran 10.087. Snittet for Oppland er 6.033.

Dreper trær

Nord-Trøndelag og Oppland var de eneste fylkene med økte fangster fra 2016 til 2017. Etter en svært varm mai-måned i de nordlige og høyereliggende kommuner i Oppland (Ringebu, Nordre Land, Gausdal, Sør-Aurdal og Nord-Fron) vises en markert økning i billefangstene, mens de sydligste kommunene har en nedgang i fangstene sammenlignet med 2016.

Granbarkbillen (Ips typographus L.) er den eneste insektarten i Norge som kan angripe og drepe levende grantrær i stort omfang. Under barkbilleutbruddet i Norge på 1970-tallet gikk det med gran til en verdi av rundt 2,3 milliarder kroner på Østlandet, målt i dagens tømmerpriser.

Bør ta ut trær

Generelt er nivået av barkbiller imidlertid middels høyt og kan raskt endre seg om vi får store vindfellinger og varme og tørre somre, heter det på Fylkesmannens hjemmeside.

Ved store vindfellinger bør angrepne trær ut av skogen så fort som mulig og før den nye billegenerasjonen forlater dem. Klekking av nye biller starter som regel i juli.

Kommentarer til denne saken