Skogdag om stell av framtidsskogen

PÅDRIVER: Tim-Oliver Wenski (37) er ny skogpådriver.

PÅDRIVER: Tim-Oliver Wenski (37) er ny skogpådriver.

Det er behov for mye planting og ungskogpleie på Hadeland framover. 26. juni er det åpent møte om skogen på Jevnaker.

DEL

Skogeierne på Hadeland har vært aktive i å stelle skogen sin. De nye skogbruksplanene viser at det er bygd opp store ressurser i skogene på Hadeland de siste åra.

Planene forteller om nye behov for stell av skogen, det vill føre til verdiøkning av eiendommen, bedre jaktopplevelse, og sikre verdien også for våre etterkommere.

Det er behov for mye planting og ungskogpleie.

Programmet for kvelden er som følger:

  • Skogsmiddag, servering av lapskaus
  • Presentasjon av pådriverprosjektet og pådriver, Tim-Oliver Wenski
  • Presentasjon av ny skogbrukssjef, Jon Gerhard Johansen
  • Foryngelse og planting
  • Demonstrasjon av ungskogpleie
  • Det utdypes hva skogeier kan gjøre for å være en god skogeier for framtidsskogen

Skogdagen arrangeres av Skogselskapet i Oppland, Kontaktutvalget for skog på Hadeland, Hadeland Skogeierområde Viken skog og Landbrukskontoret for Hadeland.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags