Dramatiske prognoser for elevtallet i Gran – politikerne vil trekke flere barnefamilier til bygda

Slår prognosene til vil de åtte barneskolene i Gran ha 252 færre elever skoleåret 2025-26 enn det de har i dag. De som «mister» flest elever er Trintom, Brandbu barneskole og Sanne. På ungdomstrinnet blir det totalt 41 færre elever.