Kontaktlærerne gløder for uteskole: – Dette er med på å gi oss en helt fantastisk hverdag

1. trinn på Harestua skole tilbringer store deler av skoletiden sin ute i naturen. Der leker og lærer de på en helt annen måte enn inne i klasserommene sine.