(Oppland Arbeiderblad)

En lørdag i oktober kom kvinnen med fly fra Thailand og landet på Gardermoen. Der forsøkte hun å komme seg gjennom tollen uten å fortolle 31 armbånd i gull, 90 gullsmykker, to gullringer og ei gullplate. Etter takst mente tollvesenet at hun skulle ha betalt vel 200.000 kroner i toll da verdien av smykkene ble satt til 810.000 kroner. Siktede avga uforbeholden tilståelse i retten og samtykket i tilståelsesdom. Retten mente 24 dagers fengsel var en riktig dom i tillegg til at alle gullvarene ble konfiskert.

Siktede forklarte at hun nå kom i en vanskelig situasjon da hun allerede hadde solgt de beslaglagte smykkene. Men retten kom til at det beslaglagte gullet skulle inndras av hensyn til en effektiv håndhevelse av toll-lovens bestemmelser.