Ole (41) søker jobb i Moskva

Ole Dæhlen kjenner godt til Russland, både som student og næringsdrivende. Nå er han en av 30 søkere til stillingen som ambassaderåd i Moskva.