Seks kvinner vil bli ny styrer i barnehage på Grua

Gamleskolen barnehage søker ny styrer. Blant de seks søkerne er blant andre fungerende styrer, Victoria Tvenge-Carlsen.