Se søkerlisten: Hadelendinger vil bli rektor i Hole

Ti personer har søkt på stillingen som rektor og leder ved Sundvollen oppvekstsenter.