Se søkerlisten: Søkere fra hele Hadeland vil bli ny SFO-leder på Jevnaker

Både kvinner og menn er kandidater til å bli ny SFO-leder ved Toso skole i Jevnaker. Mange har også lokal tilhørighet.