Banken ringer nå kundene og informerer om id-krav: – Vi mottar få klager

Sparebank1 Ringerike Hadeland ringer nå kunder for å informere om legitimasjon i kundeforholdet. Banken ønsker at kunder framviser gyldig legitimasjon. Det er likevel ikke krav om at pass framvises i alle kundeforhold.