Sparebankstiftelsene oppfordrer lag og foreninger om å søke om støtte, men det haster

VENTER PÅ SØKNADER: Representanter for de lokale sparebankstiftelsene. Fra venstre: Finansrådgiver Kai Viggo Håkonsen (Sparebankstiftelsen DNB), leder Bjørn Haugen Morstad (Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal) og leder Jørn Prestkvern (Sparebankstiftelsen Gran).

VENTER PÅ SØKNADER: Representanter for de lokale sparebankstiftelsene. Fra venstre: Finansrådgiver Kai Viggo Håkonsen (Sparebankstiftelsen DNB), leder Bjørn Haugen Morstad (Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner, Nittedal) og leder Jørn Prestkvern (Sparebankstiftelsen Gran). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Snart går fristen for å søke støtte fra våre lokale sparebankstiftelser ut.

DEL

I fjor delte Sparebankstiftelsen Gran ut 800.000 kroner i såkalte «breddegaver» til 116 forskjellige lag og foreninger bare i Gran. Snart utløper fristen for å søke om penger fra årets pott på Hadeland.

Skal du søke prosjektgaver fra Sparebankstiftelsen DNB er tidsfristen enda kortere, da må søknaden sendes innen fredag.

Vi har gjentatte ganger hørt at stiftelsene etterlyser flere søkere. Nå er muligheten her for å søke støtte med tildeling våren 2019.

Opp til 25 år

Førstkommende fredag utløper fristen for å søke prosjektgaver fra Sparebankstiftelsen DNB.

– Vi ønsker prosjekter som er mer langsiktige og som kommer mange til nytte. Målgruppa er opp til 25 år. Vi støtter prosjekter som skaper aktivitet og som er basert på lokalt engasjement og dugnadsvilje. På den måten håper vi å treffe bredden, sier finansrådgiver i DNB, Kai Viggo Håkonsen.

Stiftelsen oppfordrer til samarbeid mellom flere organisasjoner, og ser det som positivt dersom flere er engasjert i samme prosjekt.

Tildelinger skjer i løpet av mai for søknader som leveres innen 1. februar. Sist de delte ut penger på Hadeland var i desember i fjor. Da ble nesten 2,7 millioner kroner fordelt på søkerne.

GLADE MOTTAKERE: Nesten 2,7 millioner kroner ble fordelt da Sparebankstiftelsen delte ut støtte til lokale lag og foreninger. Til venstre: Kai Viggo Håkonsen (Sparebankstiftelsen DNB).

GLADE MOTTAKERE: Nesten 2,7 millioner kroner ble fordelt da Sparebankstiftelsen delte ut støtte til lokale lag og foreninger. Til venstre: Kai Viggo Håkonsen (Sparebankstiftelsen DNB). Foto:

Lokalbanken

10. februar utløper fristen for å søke «breddegaver» fra sparebankstiftelsene med utspring fra Sparebank1; Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Alle som er registrert i Enhetsregisteret/Frivillighetsregisteret kan søke.

– Gavens størrelse påvirkes av aktivitetsnivå, aktivisering av barn og unge samt medlemstall. Breddegavene er gjerne mindre enn prosjektgavene, og kan inngå i driftsbudsjettet, sier leder for Sparebankstiftelsen Gran, Jørn Prestkvern.

Så godt som alle som søker får en eller annen sum. Søknader til prosjektgaver behandles fortløpende gjennom hele året.

Det deles også ut gaver i Jevnaker og Lunner.

– Nå må alle med kassererverv rundt omkring ta ansvar og få sendt inn søknad før fristen utløper. Vi har en lav terskel for å tildele gaver, sier Bjørn Haugen Morstad, leder for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

Stiftelsen delte ut 18,6 millioner kroner i fjor.

FIKK BREDDEGAVE: Hadeland jazzforum var blant mottakerne av breddegave fra Sparebankstiftelsen Gran i 2018. Her representert ved Anne Marit Gulstuen, Kari Anderson (leder), Tore Pettersen, Ida Svenbalrud, Kristin S. Amundsen, Kari Bjone Engelien, Erling Bonnevie Hjort, Ulf Ergo, Marit Skjøtskift, Morten Nordlund og Hans Johan Strømnes.

FIKK BREDDEGAVE: Hadeland jazzforum var blant mottakerne av breddegave fra Sparebankstiftelsen Gran i 2018. Her representert ved Anne Marit Gulstuen, Kari Anderson (leder), Tore Pettersen, Ida Svenbalrud, Kristin S. Amundsen, Kari Bjone Engelien, Erling Bonnevie Hjort, Ulf Ergo, Marit Skjøtskift, Morten Nordlund og Hans Johan Strømnes. Foto:

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags