– Vi var så heldige at vi kunne velge på øverste hylle, ettersom det var 24 godt kvalifiserte søkere til stillingen, sier styreleder Finn Martinsen som forteller om en grundig ansettelsesprosess.

Styret er ikke i tvil om at de har funnet rett mann til jobben.

– Jørn har fartstid fra den gamle banken (Gran sparebank), han var med å etablere Sparebankstiftelsen i 2010 og var styreleder fra 2010 til 2013. Jeg ser på stiftelsen som ei solid skute, som nå er i de beste hender, sier Martinsen.

Hovedpersonen selv er utdannet siviløkonom, og har blant annet erfaring som styreleder både i gamle Gran sparebank og i Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

– Ettersom jeg kjenner historien og bakgrunnen til stiftelsen godt, var det fristende å søke på jobben da muligheten bød seg. Det er fint å skulle ta videre en organisasjon som har blitt så viktig for frivilligheten i kommunen, sier 59-åringen.

Forutsigbarhet viktig

Avtroppende daglig leder, Ivar Fjærtoft, sier det er en fornøyelse å overlate roret til Prestkvern.

– Jeg er veldig glad for at det er nettopp Jørn som tar over. Det blir en god løsning for stiftelsen, fastslår Fjærtoft.

– Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven. Det er viktig å ta vare på den posisjonen og det gode renommeet som Ivar og de andre rundt stiftelsen har opparbeidet, sier Prestkvern.

De siste årene har Sparebankstiftelsen Gran delt ut rundt åtte millioner kroner årlig i gaver. Det er ikke få lokale prosjekter i Gran kommune som har blitt realisert takket være kontanttilskudd fra stiftelsen. I bunn for alle prosjektene ligger imidlertid frivillighet og dugnadsarbeid. Det er ikke noe mål for stiftelsen å fullfinansiere prosjekter, men å bidra med penger til godt planlagte prosjekter, hvor det legges ned mye dugnadsarbeid og hvor sluttresultatet kommer mange til gode.

– Vi ønsker å være en forutsigbar gaveutdeler, og en viktig brikke for frivilligheten i bygda. Stiftelsen skal bidra til at Gran kommune er en god kommune å bo i, sier styreleder Martinsen.

Stiftelsen får inn rundt 50–60 prosjektsøknader i året, og deler i tillegg ut rundt 130 breddegaver.

Imponert

– Jeg har selv to barn som er vokst opp i Gran, og er veldig imponert over frivilligheten her. Ikke minst evnen til å hele tiden finne nye utfordringer, og ikke minst å gjennomføre de, sier Prestkvern.

Den kanskje hyggeligste delen av jobben hans er å dele ut små og store sjekker til ulike prosjekter. Likevel er dette bare en liten del av arbeidshverdagen.

– Det er viktig å sørge for at stiftelsen er en god og langsiktig eier for banken, og at vi har god avkastning på sikt. I tillegg ligger det mye systematisk og grundig arbeid bak hver eneste gaveoverrekkelse som gjøres, sier Prestkvern.

Den jobben har Ivar Fjærtoft gjort siden 2010, og han får med seg følgende attest av etterfølgeren sin.

– Ivar har gjort en god jobb, og jeg er stolt over å få ta over etter han. Han har brukt sju år på å forme stiftelsen til det den er i dag. Den jobben skal jeg videreføre, sier Prestkvern og legger til med et smil:

– Det blir jo litt som å hoppe etter Wirkola!

SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN

Stiftelsen ble opprettet i 2010 i forbindelse med fusjon av Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal, Gran Sparebank og Ringerikes Sparebank.

Opprettelsen sikret at kapital som var opparbeidet i Gran Sparebank gjennom mer enn 155 år, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Stiftelsen skal bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler som stiftelsen besitter og bidra positivt i lokalsamfunnet til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje gjennom gaver til allmennyttige formål.

Kilde: sparebankstiftelsengran.no