Seks søkere vil overta jobben til Morten Lafton – her er søkerlista

Innlandet politidistrikt har ledig hel, fast stilling som politikontakt/politioverbetjent på Hadeland. Dette er jobben Morten Lafton hadde før han ble ordfører i Jevnaker. Tre menn og tre kvinner har søkt på jobben.