Toril Ressem er den nye styrelederen av Sykehuset Innlandet

NY STYRELEDER: Toril Bariusdatter Ressem fra Aurskog er ny styreleder i Sykehuset Innlandet etter onsdagens styremøte i Helse Sør-Øst.

NY STYRELEDER: Toril Bariusdatter Ressem fra Aurskog er ny styreleder i Sykehuset Innlandet etter onsdagens styremøte i Helse Sør-Øst. Foto:

Toril Bariusdatter Ressem ble onsdag valgt til ny styreleder av Sykehuset Innlandet på styremøte til Helse Sør-Øst.

DEL

Ressem kommer fra Aurskog og er 67 år gammel. Hun har tidligere hatt sentrale posisjoner både i KLP og i Innovasjon Norge. Ressem sitter fra før som styreleder i Sunnaas Helseforetak.

Innstillingen til det nye styret ble lagt fram i lukket styremøte av valgkomiteen, som har bestått av styreleder Svein I. Gjedrem, nestleder Anne Cathrine Frøstrup og ansattvalgt styremedlem Christian Grimsgaard.

Pressen fikk ikke være til stede da innstillingen til nytt styre ble behandlet.

Dette er styret i Sykehuset Innlandet

Helse Sør-Øst valgte onsdag følgende styre i Sykehuset Innlandet:

  • Leder Toril Bariusdatter Ressem (honorar 263.000)
  • Nestleder Torbjørn Almlid (honorar 184.000)
  • Styremedlem Daniel Haga (honorar 134.000)
  • Styremedlem Torunn Aas Taraldrud (honorar 134.000)
  • Styremedlem Ivar Gladhaug (honorar 134.000)

Ansattrepresentanter i styret er Jørgen Hurum, Marianne Nielsen og Ove Talsnes, som ikke var på valg i dette møtet.

Almlid inn i styret

Torbjørn Almlid er valgt til ny nestleder. Han har lang erfaring fra bransjen. Han var viseadministrerende direktør i Helse Øst på 2000-tallet, før han gikk inn i stillingen som administrerende direktør i Sykehuset Innlandet fra 2003 til 2009. Da forlot han sykehuset for tilsvarende stilling i Norsk Tipping.

Almlid pensjonerte seg fra en spesialrådgiverstilling i Norsk Tipping for tre år siden.

Torunn Aas Taralrud og Ivar Gladhaug er også nye personer inn som styremedlemmer. Daniel Haga ble gjenvalgt i styret.

NESTLEDER: Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard og Torbjørn Almlid møttes igjen på tilhørerbenken da styret i Helse Sør-Øst vedtok Mjøssykehuset i januar 2019. Nå blir han ny nestleder i Sykehuset Innlandet.

NESTLEDER: Sykehusdirektør Alice Beathe Andersgaard og Torbjørn Almlid møttes igjen på tilhørerbenken da styret i Helse Sør-Øst vedtok Mjøssykehuset i januar 2019. Nå blir han ny nestleder i Sykehuset Innlandet. Foto:

At bare Haga blir igjen fra det styret som satt fram til onsdag, betyr at også Kaija Eide Drønen og Kjell-Petter Tønnessen går ut av sine verv.

Styret i Helse Sør-Øst har uttalt at de ønsket å se på det nye styret som en helhet når de første skulle gjøre endringer, og at det derfor er såpass mange utskiftinger. De ansattes representanter i styret i Sykehuset Innlandet forblir de samme også etter onsdagens møte.

Ikke tillit

Tidligere styreleder Anne Enger trakk seg 3. februar da hun opplevde ikke å ha styrets tillit.

– Jeg har ikke nødvendig tillit i Helse Sør-Øst og vil derfor benytte anledningen til å trekke meg. Det har jeg gjort, skrev Enger i en SMS til Østlendingen, som først omtalte avgangen.

Også nestleder Tor E. Berge gikk ut av styret i Sykehuset Innlandet.

Sykehussaken

Helse Sør-Øst vil ha ny styreleder for Sykehuset Innlandet (SI). Anne Enger trekker seg etter fire år.

Mange spekulerer i om dette beror på uenighet med Helse Sør-Øst om hvor nytt hovedsykehus i Innlandet skal bygges. Enger er tydelig på at dette må ligge ved Mjøsbrua.

Helse Sør-Øst avgjorde i januar 2019 at det skal utredes et nytt hovedsykehus for Innlandet. I vedtaket nevnes lokalisering nær Mjøsbrua. Dette var gjenstand for diskusjon i styret.

Lokaliseringen ved Mjøsbrua har vært et premiss for enighet etter årevis med utredninger om ny sykehustilbud i Innlandet. Fredag 31. januar la Helse Sør-Øst fram en rapport der denne lokaliseringen ikke er nevnt. Det har skapt usikkerhet politisk, faglig og i styret i SI.

Helse Sør-Øst vil også ha endringer ved dagens sykehus (Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Elverum). Ett av disse skal være et stort akuttsykehus. Et blir sykehus for planlagt behandling. De to andre blir "degradert" til lokalmedisinske sentre.

Hvilke sykehus som skal ha hva, avgjøres av styret i Helse Sør-Øst 25. juni i år.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken