Begynner å bygge nytt mjøssykehus i 2024

Artikkelen er over 1 år gammel

– Byggeprosjektet ved Sykehuset Innlandet skal starte opp med en gang det nye sykehuset i Drammen er ferdig, det vil si i 2024, sier økonomidirektør Hanne Gaaserød i Helse Sør-Øst RHF.