Sykehuset Innlandet: – Pasienter og ansatte blir fulgt opp

Ti ansatte og ti pasienter ble evakuert da det brøt ut brann ved Sykehuset Innlandet avdeling Reinsvoll.