Per Anders gir ikke opp håpet om å få solgt tomtefelt i Moen

Per Anders Løken håper fortsatt å få solgt et tomtefelt på 40 mål i Moen. Han ga for noen år siden opp å gjennomføre arbeid med reguleringsplan for tomta og dermed må en eventuell kjøper sjøl besørge en plan.