Må rive to ulovlige lagerbygg. Ellers vil det koste 2000 kroner dagen

To ulovlig oppsatte lagerbygg, brukt som ledd i næringsvirksomhet, må rives innen 18. januar. Står byggene fortsatt dagen etter, begynner det å løpe dagbøter på 2000 kroner.