Situasjonen er uavklart for en ung mann som var involvert i en trafikkulykke på riksveg 4 nord for Harestua ved 14-tida julaften. Mannen satt alene i sin bil og kolliderte med en bil hvor det satt et eldre ektepar. Ekteparet var på tur sørover på riksveg 4, mens 18-åringen var på veg nordover.

En mann på 77 år har pådratt seg moderate skader i ulykken. Kvinnen (75) som satt i bilen med to personer har i følge Ullevål skader som i likhet med 19-åringen også er uavklart.

Alle tre er innlagt på Ullevål Universitetssykehus. Pårørende er underrettet. De ble fraktet dit med luftambulanse.