Lokale foreninger vil protestere mot regjeringens rovdyrvedtak

ULVEAKSJON: Lokale lag og foreninger markerer sin motstand mot regjeringens ulvevedtak i Oslo 8. januar. 
Illustrasjonsfoto: Colourbox

ULVEAKSJON: Lokale lag og foreninger markerer sin motstand mot regjeringens ulvevedtak i Oslo 8. januar. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Bønder og jegere fra Hadeland skal delta i fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak 8. januar.

DEL

Gran jeger- og fiskerforening og Hadeland harehundklubb er blant dem som setter opp buss til markeringen i hovedstaden.

«Stortinget bestemmer – nå er vi grundig lei» er navnet på aksjonen og det rovdyrpolitiske fakkeltoget som skal ende på Løvebakken neste tirsdag.

Bak arrangementet står nettverket Naturbruksalliansen, som består av Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges jeger- og fiskerforbund, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk almenningsforbund og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

– Erna må ta ansvar!

Bakgrunnen for aksjonen er ulvevedtaket Klima- og miljødepartementet offentliggjorde 17. desember, der regjeringen overprøvde rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringen tillater kun å ta ut én flokk; Slettås-flokken i Hedmark.

Norges bondelag skriver blant annet på sine sider: «Vi mener at regjeringa må etterleve Stortingets bestandsmål for rovdyrbestandene, nå er vi grundig lei og krever at Erna tar ansvar!»

– Med denne avgjørelsen gjør regjeringa og statsminister Erna Solberg en del av Norge om til et ulvereservat. Det er et tillitsbrudd, og viser at regjeringen ikke er til å stole på i rovviltpolitikken, sier leder Lars Petter Bartnes.

– Mange som bor og lever inne i ulvesona har allerede betalt en høy pris for måten ulven har blitt forvaltet på de siste årene. Dette var den store testen på om regjeringen var villige til å gjøre det Stortinget har bestemt, nemlig å gjøre en nødvendig regulering av ulvebestanden. Vi må konstatere at det er de ikke, sier han.

LES OGSÅ:

– Forlanger politikere med ryggrad

Leder i Hedmark bondelag, Erling Aas-Eng, sier følgende om regjeringens vedtak og fakkelmarkeringen:

– Vi må kunne forlange en rovviltpolitikk som er til å stole på. Denne regjeringen kan vi tydeligvis ikke stole på i rovviltsaker, og det er svært synd. Vi forlanger at vi får politikere med politisk ryggrad, og som står ved de vedtak som er gjort. Regjeringen unnlater bevisst å etterleve Stortingets klare vedtak, og forsøker seg på omkamp etter omkamp. Dette kan vi ikke sitte stille og se på. Derfor vil vi vise vår flammende protest i Oslo den 8. januar. Jeg oppfordrer så mange som mulig til å bli med til hovedstaden denne viktige kvelden, sier han.

– I strid med rovviltvedtaket

Norsk sau og geit mener at regjeringens vedtak er i strid med rovviltforliket.

– Derfor vil dette fakkeltoget ende sin ferd på Stortinget kvelden før Stortinget samles igjen etter jul for å minne stortingsrepresentantene på at regjeringa har gjort et enkeltvedtak, som ikke er i samsvar med rovviltforliket, bestandsmålet for ulv og Stortingets vedtak.

Vedtaket er av prinsipiell betydning for hvordan rovviltforvaltningen skal eller kan gjøres i rovviltprioriterte soner, og Norsk sau og geit ser dette som et vedtak som berører beitenæringa i hele landet, skriver de.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags