GRAN/OSLO: – Vi er oppmerksomme på saken når det gjelder ulv i Gran. Dette er en stor dyretragedie og vi vil gjøre det vi kan for å bistå de som er rammet, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Han sier at regjeringen har en lav terskel for at det skal tas ut rovdyr i prioriterte beiteområder.

– Det må ikke være påvist en skade før det gis fellingstillatelse. Det holder at det er et skadepotensial. Om sommeren, uten sporsnø, er det imidlertid sjelden at det observeres ulv før den har gjort skade, men etter skadene er gjort. Utfordringen er å få felt dyret, sier statssekretær Lunde.

Må ha spesialtrente hunder

Han tilføyer at Statens Naturoppsyn (SNO) har profesjonelle jegere som kan bistå lokale fellingslag.

– Her skal SNO også være på tilbudssiden, sier Lars Andreas Lunde.

Flere har tatt til orde for at løse hunder må brukes i jakten på ulven.

– Da må det brukes spesialtrente hunder. Få hunder er trent til slik jakt. Men vi er åpne for å vurdere metoden hvis det er hunder tilgjengelig, forteller statssekretæren.

Håper på DNA-prøve

Når det gjelder ulven, så håper også Klima- og miljødepartementet på at DNA-prøver kan fastslå ulvens opprinnelsessted.

– Det er flere ettårsulver fra svensk revir som trekker inn i Norge. Samtidig er det ikke noe som tilsier at beitesesongen blir verre enn andre sesonger og vil medføre større tap enn tidligere, sier Lunde.