(Oppland Arbeiderblad)

Søndag var på nytt sauebønder og frivillige kalt ut for å lete etter skadde dyr, etter at en sau tidligere samme dag ble funnet på Eina og konstatert tatt av ulv.

Det ble anslått at sauen var angrepet torsdag kveld eller fredag morgen.

Dette er i så fall det seneste sporet etter ulven eller ulvene som har herjet i Oppland og Akershus, og drept eller skadet så mange som 120 beitedyr. 

På grunn av de store beitetapene har Mattilsynet hatt daglige møter med Fylkesmannen i Akershus og Oslo, Fylkesmannen i Oppland og Statens naturoppsyn (SNO) om situasjonen.

OA får mandag ettermiddag opplyst at det tirsdag skal gjøres en ny vurdering av rådet om å ikke slippe beitedyr ut i enga inntil ulven(e) har blitt felt eller har forlatt distriktet.

Marte Conradi hos fylkesmannen i Oppland påpeker at det har vært et mønster med angrep på sau hver andre eller tredje natt i tida den har vært aktiv i distriktet.

– Når det nå har gått en periode uten nye tap, kan det virke som at den har gått videre, tenker Conradi.

Hundene sendes hjem

Det samme tenker Statens Naturoppsyn, som siden onsdag har vært stasjonert i området rundt Gran sammen med to spesialtrente jakthunder og en svensk hundefører. Jakthundene er avhengige av ferske spor for å kunne settes aktivt inn i jakten på ulven. Det har imidlertid ikke blitt funnet spor som er ferske nok til dette formålet siden hundene kom til Hadeland. 

– Vi har begynt å tvile på at ulven fremdeles er i dette området, uttaler fellingsleder Lars Gangås i SNO til NRK.

Ny vurdering tirsdag

Den nåværende fellingstillatelsen løper ut tirsdag.

Mattilsynet og fylkesmennene har etter ulveangrepene startet frarådet beiteslipp i de områdene hvor faren er størst. Et tosifret antall tusener beitedyr går derfor nå i stedet hjemme og tærer på vinterfôret, i påvente av at man regner det for så sikkert som man kan, at ulven har forflyttet seg til andre jaktmarker.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.