SKJERVA: Nå ber lokale almenninger og Norsk Almenningsforbund om at Stortinget tar tak i saken, som har resultert i et tresifret antall drepte sauer hittil på Hadeland, i Hurdal og på Toten.

LES OGSÅ: Nye sauetap på Øståsen: – Nå begynner det virkelig å bli krise

Avisen Hadeland møtte mandag almenningsbestyrerne Lars Olav Jensen, Brandbu og Tingelstad, Knut Narvestad, Gran og Johnny Gangsø, Lunner, samt Amund Wøien, skog- og utmarksforvalter i Lunner, Lars Even Nordby, leder i Norsk Almenningsforbund og Ole David Aas fra almenningene på Romerike.

Bakgrunnen er at almennings-Norge nå ønsker raskere og mer effektiv politikk fra myndighetenes side når det gjelder dyr på beite og rovdyr.

Viktig næring

- De fleste sauene i områdene som er utsatt for ulveangrep beiter i almenninger. Dette er bøndenes felleseide skogsområder og har blitt brukt for bondens behov i mer enn tusen år. Ikke minst er disse områdene eldgamle beiteområder, som nå har rundt 20.000 sauer og nærmere 5.000 storfe på beite hvert år. Dette er en svært viktig næring for almenningens eiere, som er de bruksberettigede, sier almenningene i en felles uttalelse.

LES OGSÅ: Bekreftet: Ulven har slått til på Toten

- Bare verdien av forenheter ved beiting tilsvarer 10 millioner kroner i hadelandsalmenningene, påpeker Lars Olav Jensen.

LES OGSÅ: – Det er klart vi må stille opp for hverandre

- Skadefelling av ulv på sommerstid er en innrømmelse av dårlig forvaltning og kan knapt kalles noe annet enn brannslokking. Sommerjakt på ulv er svært vanskelig. Skal ulvejakt være effektiv må den skje vinterstid i sporsnø, sier Knut Narvestad.

Ulvesone

Almenningene viser til at det hittil er brukt store mannskapsressurser på å felle ulv og på å finne igjen angrepet sau. De mener at myndighetene mangler oversikt.

LES OGSÅ: Åpner for bruk av hund i ulvejakt

- Både Stortinget og regjeringen har de siste to årene bevisst latt være å forvalte ulvesona, slik at ulvebestanden holdes i balanse. Det samme gjelder Sverige. Det er nå altfor mye ulv i Värmland og Dalarne og i den norske ulvesona. Ungulvene blir derfor jaget ut. Vi risikerer at sommeren 2017 blir en sommer der antall konflikter mellom beitedyr og ulv blir endeløs, heter det felles fra almenningene.

LES OGSÅ: Åpner for bruk av plotthund i fellingsforsøk på ulv

De mener at hvis politikerne ønsker en svensk-norsk ulvestamme må den være så "glissen" at det er plass til ulvene i det vedtatte området.

Effektiv forvaltning

- Det betyr overvåking på en skikkelig måte hver vinter ved radiomerking av ulv. Ved mistanke om økning i antall må det jaktes, mest mulig effektivt på vinterstid, sier almenningene.

Norsk Almenningsforbund og almenningene i Norge ber Stortinget iverksette det de kaller en effektiv ulveforvaltning til høsten og vinteren. De er kritiske til ad hoc-lignende tiltak som føles mer som brannslokking enn forebygging.

LES OGSÅ: Hevder å ha sett ulv krysse Riksveg 4 i natt

Almenningene er også bekymret over det de beiteberettigede blir utsatt for av påkjenninger.