Valgteknisk samarbeid gir Frp representasjon i planutvalget i Gran

Bygdelista og Frp har inngått valgteknisk samarbeid ved valg til formannskapet og planutvalget i Gran. Den innebærer at Frp blir representert i planutvalget.