Vegarbeid på riksveg 4: Nå blir det satt opp lys langs riksveg 4 fra sørenden av Einavannet og et par kilometer opp mot Lygna

Fra sørenden av Einavannet og et stykke opp mot Lygna har det til nå manglet veglys. Nå har arbeidet med å få på plass lys også på denne strekningen startet.

DEL

Statens vegvesen melder i en pressemelding at de skal gjøre en del trafikksikkerhetstiltak på riksveg 4, fra Bruflat og sørover langs Einavatnet til litt oppi bakkene mot Lygna. Arbeidet har allerede startet og skal pågå til cirka 1. juli.

Trafikantene må derfor regne med noe ventetid mens dette arbeidet pågår. For tiden er det lysregulering på en strekning i sørenden av Einavannet.

Setter opp lys

- Hovedjobben består i å sette opp veglys fra sørenden av Einavatnet og et par kilometer oppover bakkene mot Lygna, til der forbikjøringsfeltet starter, sier byggeleder Johannes Sletten.

På deler av strekningen blir det en del sprengningsarbeider fra begynnelsen av februar.

- Trafikantene må da regne med noe ventetid i perioder, opplyser Sletten.

Fra før er det sammenhengende veglys helt fra Hunndalen sør for Gjøvik til enden av Einavatnet.

LES OGSÅ: Nå skal det bli tryggere å kjøre over Lygna

Andre trafikksikkerhetstiltak

I tillegg til oppsetting av veglys, skal Vegvesenet gjøre ulike trafikksikkerhetstiltak langs riksveg 4 fra Bruflat, sør for Raufoss, og sørover langs Einavatnet.

- Vi skal blant annet slake ut skråninger, fylle igjen noen grøfter og utbedre en del avkjøringer for å gjøre dem tryggere, sier Sletten.

Han beklager at trafikantene også her må regne med noe heft i trafikken.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags