(Ringerikes Blad)

Hele strekningen mellom Jevnaker og Dokka får nytt dekke som siste ledd i vedlikeholdsarbeidet som har pågått der siden i fjor vår, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Arbeidet på fv. 245 vil pågå til rundt 10. oktober. I denne perioden må trafikantene regne med redusert framkommelighet i form av nedsatt fartsgrense og ventetid på å passere strekningene der arbeidet utføres.

Store kjøretøy bør velge andre veier

– Fylkesveg 245 er smal, og lastebiler kan få problemer med å komme forbi anleggsmaskinene som brukes ved asfaltering, sier byggeleder Kari Svingheim i Statens vegvesen.

– Dette gjør det problematisk å jobbe effektivt med dekkelegginga, og slik passering kan gå ut over kvaliteten på vegarbeidet. Vi håper derfor at lastebilsjåfører som skal kjøre mellom nord- og sørenden av Randsfjorden mens vi asfalterer, kjører på østsida av Randsfjorden, fv. 34 og fv. 33 om Svingvoll.

LES OGSÅ: Ordføreren frir til grunneierne på Jevnaker

Jobber fra sør og nord

Entreprenøren kommer til å starte med asfalteringa av fv. 245 samtidig fra nord og sør. Ett lag starter ved Fluberg bru og ett annet starter på Jevnaker. Etter hvert vil de møtes i Bjoneroa. Strekningen mellom Fluberg bru og Dokka ble asfaltert i fjor. Arbeidet foregår mellom kl. 07 og kl. 18 mandag til torsdag. Bilister som skal forbi anleggsstedet mens asfalteringa pågår, blir dirigert forbi med ledebil.

– Trafikantene må regne med å vente i inntil ti minutter når de blir stoppet av entreprenørens trafikkdirigenter, sier Kari Svingheim.

– Vi legger stor vekt på sikkerheten til anleggsarbeidere og trafikanter, og oppfordrer derfor trafikantene til å vise hensyn og være tålmodige. Dekkelegging på en så lang strekning tar tid, men resultatet blir en tryggere veg, som også blir mer behagelig å kjøre på.

LES OGSÅ: Tronrud øker befolkningen på Jevnaker

Stor satsing på vedlikehold

Årets dekkelegging på fv. 34 og fv. 245 markerer sluttføringa av det første store vedlikeholdsprosjektet som blir utført etter en ny modell på fylkesvegene i Oppland. Oppland fylkeskommune har satt av rundt 250 millioner kroner i 2016 og 2017 til fylkesveger som trenger omfattende vedlikehold.

På fv. 34 på østsida av Randsfjorden har to strekninger på til sammen ca. 34 km blitt rustet opp. Lengst i sør gjelder dette strekningen fra Brandbu til Horn i Gran kommune. Lenger nord har strekningen mellom Fall og Fluberg bru i Søndre Land blitt utbedret.

Les også

Ruller ut lukten av sommer