Tyrdal: – Både Viken og Innlandet vil oss alt vel

Nylig gjennomførte Lunner og Jevnaker et møte med fellesnemnda for Viken og representanter fra Innlandet. Lunners ordfører, Harald Tyrdal, kan love at det samarbeides godt over fylkesgrensene.