Eier bak kjedene Vita og Loco er konkurs

UVISST: Daglig leder hos Vita på Smietorget har ingen kommentar til konkursen.

UVISST: Daglig leder hos Vita på Smietorget har ingen kommentar til konkursen. Foto:

Av

Cosmetic Group, som eier og driver kosmetikkjedene Vita og Loco, har innlevert konkursbegjæring. Vita exclusive har butikk på Smietorget i Gran.

DEL

Styret i Cosmetic Group AS, som eier og driver de to kosmetikkjedene Vita og Loco, har innlevert konkursbegjæring til Oslo byfogdembete, skriver selskapet i en pressemelding.

Verken daglig leder ved Vita Exclusive på Smietorget eller senterleder Kari Morka har ytterligere informasjon om konkursen.

Varehandelen i Norge er i rask endring, og kosmetikkjedene Vita og Loco har opplevd svakere vekst og fallende lønnsomhet. Cosmetic Group har jobbet iherdig for å snu trenden og øke konkurransekraften.

– Detaljhandelen og kosmetikkbransjen er påvirket av endrede kundebehov og økt konkurranse fra e-handel og lavpriskjeder. Det siste året har vi reposisjonert Vita, etablert lavpriskonseptet Loco, samt intensivert satsingen på netthandel og digitalisering, sier Kristina Johansson, CEO i Cosmetic Group fra høsten 2018.

– Hele organisasjonen har jobbet intensivt for å snu utviklingen, men nå må vi dessverre konstatere at vi ikke fikk det til i tide. Store omstillingsprosesser er kapital – og tidkrevende. Når markedskreftene i tillegg jobber imot oss, blir det vanskelig å lykkes, sier Kristina Johansson, som overtok som CEO i Cosmetic Group høsten 2018.

LES OGSÅ:

Utover i 2019 har likviditeten i selskapet blitt strammere og det har blitt tilført kapital underveis. Ledelsen, styret, eiere og långiver har arbeidet med ulike alternativer for å redde selskapet, uten at noen av disse har ført fram.

Styret i Cosmetic Group AS har nå konkludert med at forutsetningene for videre drift ikke lenger er til stede. Dette vil berøre kjedene Vita og Loco, med 300 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og logistikkvirksomheten i Mjøndalen, samt i de 23 egeneide Loco-butikkene. I tillegg rammes driften i 207 franchisedrevne VITA-butikker i hele Norge med i alt 1000 ansatte. Cosmetic Group AS hadde i 2018 en omsetning på 1,35 milliarder kroner.

– Her har både ansatte og butikkmedarbeidere jobbet hardt for å gjenvinne lønnsomheten i Vita og Loco. Långiver har vært løsningsorientert og sammen med eierne tilført kapital. Vi har alle jobbet med å finne løsninger, men dessverre uten å komme i mål. Det er mange som blir berørt av denne vanskelige situasjonen, og det beklager vi, sier Patrice Jabet på vegne av FSN Capital Partners, investeringsrådgiver til FSN Capital IV som er hovedaksjonær i selskapet.

Styret håper det kan være grunnlag og interesse for at hele eller deler av virksomheten kan drives videre etter konkursen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags