Nytt tiltak skal gi storørreten i Randsfjorden bedre gyteforhold

En ny kulvert under Fjordsvegen skal gi bedre gyteforhold for storørretstammen i Randsfjorden, slik den hadde i tidligere tider.