Det foregår i disse dager flere atskilte planprosesser ved Moelv; om nytt sykehus, om nytt dobbeltspor på jernbanen, ny E6 motorveibru over Mjøsa, og oppgraderingsplan for Rv. 4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik.

Konseptanalysen for nytt sykehus tar ikke hensyn til verken jernbane, motorvei eller hvordan folk og varer skal transporteres til eller fra sykehuset. Mulighetsstudien for dobbeltspor tar verken hensyn til at det kommer nytt sykehus eller ny motorvei over Mjøsa, ny Mjøsbru tar ikke hensyn til sykehuset, oppgradert Rv. 4 eller dobbeltspor. Ny Rv. 4 tar ikke hensyn til framtidig jernbanespor.

Alt dette vil også ha stor betydning for Hadeland.

Helseminister Kjerkol ble tilskrevet 1. november, også som åpent brev publisert i aviser, om disse forholdene, og kopi av det brevet ble sendt til Innlandets 13 stortingsrepresentanter.

Vi tviler ikke på at våre 13 stortingspresentanter er på jobb hver dag, men når det gjelder denne saken, sitter de musestille. Ingen av dem har offentlig uttrykt at så mange atskilte planprosesser uten en kordinering er en formidabel sløsing med skattebetalernes ressurser, fordi det er opplagt at på et eller annet tidspunkt må planer i dette området koordineres. Jo lenger man venter med koordinering og inntegning av infrastruktur som åpenbart påvirker hverandre, desto mer renner pengene ut i sanden.

Ingen forventer at Innlandets 13 stortingsrepresentanter skal kunne se betydningen av alle saker de får seg forelagt. Men det som er i ferd med å skje i Moelven-området er såpass stort og viktig for Innlandets utvikling, at stortingsrepresentanter og partienes rådgivere bør vise engasjement.