Ola møtt med motstand mot skjenking i bakgårds-kafé: – Frykter urinering i Storgata

Lokalpolitiker Martin Greftegreff er positiv til at det skjer ting på Nesbakken, men sa nei til skjenkebevilling i Storgata 9 Landhandleri og Delikatesse. Årsak: Stedet mangler toalett og vask.