Gå til sidens hovedinnhold

Om billigere tannhelse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets program 21–25 om tannhelse er at tannlege skal bli billigere for dem som trenger det mest. Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse. Innføre gratis offentlig tannhelsetjeneste til du er 21 år og halv pris til du er 25 år.

Styrke og forenkle ordningen for refusjon gjennom folketrygden til diagnoser som gir dårlig tannhelse for eksempel de som har overlevd kreft.

Utvide refusjonsordningen for folk med dårlig råd.

Arbeiderpartiet har mål om en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsen, og vil særlig skjerme grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse for store tannlegeutgifter.

God tannhelse er god folkehelse.

For å kunne møte et annet menneske med et smil er viktig.

Det hender at man møter mennesker som ser bort og føler seg utilpass, de blir ofte tatt for å være sure eller lite imøtekommende. Virkeligheten kan være en helt annen.

Hva gjør dette med deg som menneske om du ikke har råd til å gå til tannlegen og ikke tørr å smile. Det skaper mindre sjøltillit. På grunn av de store utgiftene ved tannlegebesøk er det en stor gruppe mennesker som går rundt med tannproblemer. De som har lav inntekt og ikke har penger til å gå til tannlegen før det har gått lang tid. Dette gjør også at kostnadene blir enda større. Noen tenker slik at man kan gå til Nav.

Det burde ha vært slik, men virkeligheten er en helt annen. Mange føler også skam for å gå til tannlegen når man kanskje må si at han må ta bare det som haster fordi de ikke har råd til å ta alt.

God tannhelse er veldig viktig både psykisk og fysisk for mennesket som sliter. Dagens ordning til god tannhelse avhenger av god økonomi og det er uverdig.

Kommentarer til denne saken