Om hemmelighold, tull og ball – og økonomisk risiko på Sagatangen