Manns minne er om lag fjorten dager, sies det. Øyvind Kvernvold Myhre har særdeles god hukommelse, men det forekommer at han er litt selektiv når han vekker til live sine erindringer og presenterer dem for leserne av avisen Hadeland.

I et leserinnlegg publisert på nett 4. november 2021 minnes han at han i 2015 «var den eneste som skapte ulyd i harmonien ved å stille kritiske spørsmål» i ei arbeidsgruppe som skulle vurdere kommunesammenslåing mellom Lunner og Gran. Ettersom vi ikke har diskusjonene i arbeidsgruppa i opptak, meg bekjent, er dette sjølsagt en påstand som Myhre kan presentere som en sannhet etter seks-sju år.

Les også

Da kommunereformen kom til Hadeland og snudde

Jeg har ikke funnet fram til hvilken arbeidsgruppe Myhre sikter til, men jeg kan iallfall forsikre avisens lesere om at Myhre ikke var aleine om å stille kritiske spørsmål til kommunesammenslåing i 2015. Det veit også Myhre godt. For eksempel var det Senterpartiets to representanter i arbeidsgruppe Demokrati, Halvor Bratlie og undertegnede, som argumenterte for, og seinere bidro til å få gjennomført, folkeavstemning i saken om kommunesammenslåing. Når Myhre på rørende vis «klarte å overbevise tilhengerne av sammenslåing om at det ikke ville tjene saken deres å vedta en beskrivelse av Utopia», gir han leserne inntrykk av at han sto fullstendig aleine, men stø som en klippe, i sin skepsis til sammenslåing.

Likevel ble det vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing. «Dette vedtaket ble støttet av alle unntatt Gran Bygdeliste», skriver Myhre. Her forstår jeg ikke helt hvilket vedtak Myhre sikter til. I Gran kommunestyres saksprotokoll 71/15 kommer det uansett fram at Senterpartiets Bjørn Hvaleby på kommunestyremøtet 18. juni 2015 først fremmet et forslag som innebar at intensjonsavtalen for etablering av Hadeland kommune skulle danne grunnlaget for videre behandling «hvis et flertall i folkeavstemningen om kommunestruktur anbefaler en sammenslåing».

Altså ønsket Senterpartiet en folkeavstemning om saken før det skulle tas en beslutning. Myhre fremmet så Gran Bygdelistes forslag: «Kommunestyret anbefaler velgerne å avgi stemme ved rådgivende folkeavstemning om sammenslåing av Gran og Lunner i en kommune. Avgitt stemme kan være JA eller NEI. Grunnlaget for eventuell sammenslåing vil være den vedtatte intensjonsavtalen.»

I praksis var disse to forslaga nokså like. Ved votering falt først Myhres forslag med 18 mot 8 stemmer, deretter Hvalebys forslag med 18 mot 8 stemmer. Gran Bygdeliste hadde fem representanter i kommunestyret denne perioden. Ved avstemningen i kommunestyret var det altså åtte som stemte for deres forslag. Til informasjon hadde Gran Senterparti tre representanter i kommunestyret i perioden 2011–15.