I et øyeblikks frustrasjon la jeg ut en svært uheldig sarkasme på fire ord på det asosiale mediet. Denne setningen har jeg beklaget og slettet. Likevel har den ført til en halvannen sides reportasje i lokalavisen, i stor grad basert på Morten Wiens oppfatninger om mine feil og mangler. Blant annet får han anledning til å si om meg: «Han prøver systematisk over tid å rakke ned på bosted og hvem jeg er og hva jeg gjør». Journalisten stiller ingen kritiske spørsmål til denne påstanden, og den er ikke forelagt meg før den kommer i avisen. Derfor svarer jeg nå:

At jeg i lengre tid skal ha rakket ned på MW, hans bosted, hvem han er og hva han gjør, medfører ikke riktighet. Tvert imot har jeg lenge meint og sagt at han har gjort mye bra for Gran, både i Musikkjeller'n og i Operafesten. Så jeg begriper ikke hvor han har oppfatningen om systematisk nedrakking fra. Jeg begriper heller ikke hvorfor avisen helt ukritisk formidler den videre.

Jeg er nok ikke av de politikere som er mest utsatt for netthets. Likevel blir jeg rett som det er påklistret merkelapper av typen «sur gammel gubbe» og liknende, og tillagt alle slags mindre aktverdige motiver. Jeg gjorde et helt mislykket forsøk på å slå tilbake, og det har jeg beklaget. Men på bakgrunn av reportasjen er det grunn til å spørre: Hvordan synes redaktøren at en folkevalgt skal svare på angrep?

Noen vil vel meine at jeg er en hardtslående debattant og bør tåle en god del sjøl. Til det er å si at jeg tåler og forventer tøffe argumenter. Grove personkarakteristikker er noe helt annet.