Kommunestyrerepresentant Øyvind Kvernvold Myhre (ØKM) blir lett indignert når han opplever at noen tillegger ham meninger han ikke har. Det er derfor med overraskelse jeg leser hans tilsvar (24.12.) på mitt tidligere innlegg (Hva skjer i Gran?), gjeldende kommunestyrets flertallsvedtaket i saken om nytt sykehjem.

LES OGSÅ: Hva skjer i Gran?

ØKM skriver: «Resonnementet hans er at sia kommunen har brukt mange millioner og mange år på utredninger, så må kommunestyret bare se til å vedta den anbefalingen som kommer, uansett hva den går ut på – alt annet er uansvarlig».

Les også

Det ville vært helt uansvarlig å se bort fra kostnader

Nei, ØKM, dette er overhodet ikke resonnementet mitt. Jeg har ikke kritisert det flertallet IKKE vedtok. Det jeg har kritisert er vedtaket som BLE gjort, men særlig innholdet i vedtaket, hvor upresist det er og at forslaget nærmest ble «kastet fram over bordet» (manglende forarbeider/ utredning). I tillegg skjer dette i en sak av største viktighet for kommunen, dens innbygger, ansatte og brukere av det aktuelle tjenestetilbudet. Jeg strever med å huske en viktigere sak. Og dette skjer etter at alternativer har vært utredet over svært langt tid og med svært stor ressursbruk.

ØKM og GBL sin forutsetning om reduserte kostnader betinger, iht. GBL sin egen argumentasjon, lokalisering til Skjervum. Men vedtaket ØKM og GBL nå har vært med på sier jo Sagatangen – ikke Skjervum ... Betyr dette at ØKM og GBL forutsetter nye omkamper om lokalisering? Et vedtak som ulike interessenter legger forskjellig betydning i, blir sjelden et vedtak som står seg over tid.

Les også

Uvitenhet, eller mot bedre vitende?

Det er selvsagt flott at ØKM, akkurat som meg selv og de aller fleste andre innbyggere (og kommunestyrerepresentanter), er opptatt av «skolebygninger som forfaller og burde vært vedlikeholdt og ombygd for lenge sia, for klasserom der undervisningen strypes fordi vi skjærer ned på antall lærere, og for eldreomsorg som svekkes fordi vi ikke har råd til så mange sjukepleiere og hjelpepleiere som vi egentlig trenger».

Men hvordan forklarer ØKM at vedtaket han har stemt for vil gi mer penger til andre viktige prioriteringer? Vedtaket innebærer et (foreløpig) noe udefinert prosjekt på Sagatangen, men som bla. skal innebære flere sykehjemsplasser enn i rådmannens innstilling. Hvor mange sykehjemsplasser er for meg uklart. 100+ som ved Ullerud? Jeg kan bekrefte at jeg har forstått at tilskudd gjør det rimeligere å bygge sykehjemsplasser framfor omsorgsboliger. Vi får bare håpe Husbanken er der ved neste korsvei. Men hva med driftskostnadene? Hvor mye mer vil det koste for kommunen å drifte det økte antallet sykehjemsplasser – hvert eneste år – de neste 30-40-50 år? Og hva blir inntektsbortfallet (brukerbetalingen) på omsorgsboligene som vi skal erstatte med «rimelige» sykehjemsplasser – de neste 30-40-50 år?

Ettersom ØKM mener jeg er en som «ikke har satt seg inn i den sida av saken i det hele tatt», tillater jeg meg å be ØKM presentere regnestykker for levetidskostnader for sykehjemsplasser framfor (selvfinansierende?) omsorgsboliger.

Med ønske om riktig godt nytt år og gode, opplysende debatter framover!

Les også

Bygdelista om Sagatangen

Les også

Flertallet i styret i Gran Sp sin holdning til nytt sykehjem

Les også

Gran Arbeiderparti om nytt sykehjem og omsorgssenter