Omsetningen har falt med 70 prosent i klesbutikken til Mona: – Det skjedde nesten over natta

Klesbutikken Floyd på Smietorget har nesten halvert åpningstiden og alle ansatte er permittert. – Noen dager har jeg bare fem kunder, sier innehaver Mona Blom.