Gå til sidens hovedinnhold

Intet løfte til Gjøvikbanen

■ Landsmøtet i Arbeiderpartiet starter torsdag

Artikkelen er over 5 år gammel

Oppland Arbeiderparti tar med seg en rekke konkrete forslag til Ap-landsmøtet.Ett av dem er å sikre investeringsmidler til og utvikling på kort og lang sikt på Gjøvikbanen.

Gjøvik Ap argumenterer med at Gjøvikbanen er den viktigste jernbanestrekningen for Oppland når det gjelder passasjertransport.

Ikke oppløftende

– Den har imidlertid over mange år blitt nedprioritert i forhold til andre nasjonale banestrekninger når det gjelder nødvendig vedlikehold og fornyelse, mener kommunepartiet.

Men innstillingen fra sentralstyret i Arbeiderpartiet er ikke direkte oppløftende:

– En ekstra satsing på Gjøvikbanen bør vurderes helhetlig i sammen med andre banestrekninger ved utarbeidelse av ny NTP, mener sentralstyret med Jonas Gahr Støre i spissen.

Velvilje i forhold til Leirin

Da er velvilligheten noe større hva gjelder rutetrafikken til Leirin. Oppland Ap ønsker å styrke rutetrafikken på Leirin og legge bedre til rette for chartertrafikk.

 Sentralstyret svarer at ved behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok det borgerlige flertallet på Stortinget at rutetrafikken til Fagernes lufthavn Leirin skal avvikles i 2016. Arbeiderpartiet stemte imot dette, og mente at det fortsatt skal være rutetrafikk til Leirin.

 Sentralstyret sier imidlertid ingenting om hva som kan skje dersom Ap igjen inntar regjeringskontorene.

Mer til fylkeskommunen

Et innspill fra Nordre Land Ap gir derimot håp om bedre standard på fylkesveiene. Kommunepartiet viser til at fylkeskommunene opplever store etterslep på vedlikehold og opprustning av fylkesveinettet, og at mange strekninger med store behov for utbedringer må vente flere år på nødvendig oppgradering.

Her er sentralstyret klart i sitt svar:

– Storsatsingen på samferdsel de siste år må videreføres med utbygging, opprusting og vedlikehold av veinettet. Arbeiderpartiet vil derfor sørge for at fylkeskommunenes økonomi styrkes slik at de evner å oppruste og ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.

Landsmøte 16.-19. april

Landsmøtet holdes som vanlig i Folkets Hus i Oslo, og varer fra torsdag 16. til søndag 19. april. Ap-leder Jonas Gahr Støre skal holde sin hovedtale om den politiske situasjonen torsdag.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.