Oppland bonde- og småbrukarlag: Kvalitetsmat eller billig-mat?

Av
DEL

MeningerOverskrifta er satt med spørsmålstegn. Er det alltid en sammenheng mellom kvalitet og pris på maten vi inntar? Svarene er flere. Men i det store og hele vil vi påstå at svaret er ja. Det er en sammenheng mellom kvaliteten på maten vi kjøper og prisen.

God matkvalitet er avhengig av mange faktorer. Grunnlaget er produksjonsressursene rein jord, reint vatn og rein luft. I tillegg spiller produksjonsmåten og bruken av innsatsfaktorer en vesentlig rolle. Norsk bonde- og småbrukarlag har et godt og framtidsrettet slagord for produksjon av mat. «Folk i arbeid-Jord i hevd». Med dette setter vi fokus på dyrking av jord, bruk av arbeidskraft, og produksjonsmåter for en trygg mat av høg kvalitet. God jordkvalitet sammen med oversiktlige enheter, trygger kvaliteten.

Mattrygghet betyr at maten skal være trygg å spise, både med tanke på ernæring og helse. I en prissammenheng vektlegges dette lite. I tillegg er hovedbudskapet fra stortingsmeldinger og statens styring av jordbruksavtalens virkemidler et klart signal om at det er volum og billig mat – lavest mulig pris som gjelder.

Ved et ensidig fokus på at maten skal være billigst mulig, påvirkes forbrukernes vaner og valg ved kjøp av mat. Vi som matprodusenter fjerner oss fra vårt samfunnsansvar om å produsere trygg og nok mat av høg kvalitet. Resultatet blir en politisk gjennomsyret/styrt matproduksjon med fokus på volum og pris, med stor importandel og svekket kvalitet. Matproduksjon på lokale norske ressurser taper (sine muligheter i en slik sammenheng.

Oppland bonde- og småbrukarlag har flere ganger tatt til orde for en og et jordbruk basert på virkemiddelbruk som vrir fokuset bort fra produksjonsvolum, og over på produksjonsmåte, ressursbruk og et jordbruk basert på arealene der de ligger. En virkemiddelbruk som ivaretar biologisk mangfold, god dyrevelferd og bruk av marginale arealer på en slik måte at det blir et produksjonsgrunnlag for kvalitetsmat. Vi kommer fortsatt til å ha fokus på kvalitet, lønnsomhet og ressursbruk ved dette årets jordbruksforhandlinger.

Vi kan slå fast at produksjon av trygg mat av høg kvalitet må koste. Det betyr at vi har til dels store utfordringer foran oss. Mat er sjølsagt næring for kropp og sjel. Samtidig er mat en kulturbærer med historie om bruk av lokale ressurser. Kunnskap er et annet ord for kvalitetssikring. Dette er faktorer som må formidles sammen med utbud av kvalitetsmat. Forbrukeren trygges da på sammenhengene i matproduksjonen. Det finnes gode eksempler på at betalingsviljen øker betraktelig gjennom kunnskapsformidling og innsyn. Den politiske gjennomreguleringa av jordbruket må endres, slik at virkemidlene brukes til å stimulere en spredt og trygg matproduksjon over hele Oppland og hele Norge. Slik at lokale ressurser nyttes, og kan skape lønnsomhet på små og mellomstore bruk. En endring som kan føre til at volumproduksjon reduseres, og flere arbeidshender kommer i bruk.

Slagordet «færre og sterkere» bør endres til «flere, mindre og tryggere».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags